rugby-long-vanuatu-hemi-wan-spot-we-istap-kam-antap-bikwan

Tim WAN Solwora wetem Niu Zilan afta long maj blong tufala. Foto : VPF

Long las manis Vanuatu Polis Fos (VPF) i tekem pat long Intenasanol Difens women Rugby Tunamen.

Tunamen ia emi wan fes eva wan we Niu Zilan Difens hemi orkanisem mo i tekem tugeta eit (8) Difens we oli patisipet.

______________________________________________________________________

SOURCE: VANUATU DAILY POST